||अथ श्रीगणपतिसहस्रनामावलिः ||

  1. ॐ गणेश्वराय नमः ।
  2. ॐ गणक्रीडाय नमः ।
  3. ॐ गणनाथाय नमः ।
  4. ॐ गणाधिपाय नमः ।
  5. ॐ एकदंष्ट्राय नमः ।
  6. ॐ वक्रतुण्डाय नमः ।
  7. ॐ गजवक्त्राय नमः ।
  8. ॐ महोदराय नमः ।
  9. ॐ लम्बोदराय नमः ।
  10. ॐ धूम्रवर्णाय नमः ।
  11. ॐ विकटाय नमः ।
  12. ॐ विघ्ननायकाय नमः ।
  13. ॐ सुमुखाय नमः ।
  14. ॐ दुर्मुखाय नमः ।
  15. ॐ बुद्धाय नमः ।
  16. ॐ विघ्नराजाय नमः ।
  17. ॐ गजाननाय नमः ।
  18. ॐ भीमाय नमः ।
  19. ॐ प्रमोदाय नमः ।
  20. ॐ आमोदाय नमः ।
  21. ॐ सुरानन्दाय नमः ।
  22. ॐ मदोत्कटाय नमः ।
  23. ॐ हेरम्बाय नमः ।
  24. ॐ शम्बराय नमः ।
  25. ॐ शम्भवे नमः ।
  26. ॐ लम्बकर्णाय नमः ।
  27. ॐ महाबलाय नमः ।
  28. ॐ नन्दनाय नमः ।
  29. ॐ अलम्पटाय नमः ।
  30. ॐ अभीरवे नमः ।
  31. ॐ मेघनादाय नमः ।
  32. ॐ गणञ्जयाय नमः ।
  33. ॐ विनायकाय नमः ।
  34. ॐ विरूपाक्षाय नमः ।
  35. ॐ धीरशूराय नमः ।
  36. ॐ वरप्रदाय नमः ।
  37. ॐ महागणपतये नमः ।
  38. ॐ बुद्धिप्रियाय नमः ।
  39. ॐ क्षिप्रप्रसादनाय नमः ।
  40. ॐ रुद्रप्रियाय नमः ।
  41. ॐ गणाध्यक्षाय नमः ।
  42. ॐ उमापुत्राय नमः ।
  43. ॐ अघनाशनाय नमः ।
  44. ॐ कुमारगुरवे नमः ।
  45. ॐ ईशानपुत्राय नमः ।
  46. ॐ मूषकवाहनाय नमः ।
  47. ॐ सिद्धिप्रियाय नमः ।
  48. ॐ सिद्धिपतये नमः ।
  49. ॐ सिद्धये नमः ।
  50. ॐ सिद्धिविनायकाय नमः ।
  51. ॐ अविघ्नाय नमः ।
  52. ॐ तुम्बुरवे नमः ।
  53. ॐ सिंहवाहनाय नमः ।
  54. ॐ मोहिनीप्रियाय नमः ।
  55. ॐ कटङ्कटाय नमः ।
  56. ॐ राजपुत्राय नमः ।
  57. ॐ शालकाय नमः ।
  58. ॐ सम्मिताय नमः ।
  59. ॐ अमिताय नमः ।
  60. ॐ कूष्माण्ड सामसम्भूतये नमः ।
  61. ॐ दुर्जयाय नमः ।
  62. ॐ धूर्जयाय नमः ।
  63. ॐ जयाय नमः ।
  64. ॐ भूपतये नमः ।
  65. ॐ भुवनपतये नमः ।
  66. ॐ भूतानां पतये नमः ।
  67. ॐ अव्ययाय नमः ।
  68. ॐ विश्वकर्त्रे नमः ।
  69. ॐ विश्वमुखाय नमः ।
  70. ॐ विश्वरूपाय नमः ।
  71. ॐ निधये नमः ।
  72. ॐ घृणये नमः ।
  73. ॐ कवये नमः ।
  74. ॐ कवीनामृषभाय नमः ।
  75. ॐ ब्रह्मण्याय नमः ।
  76. ॐ ब्रह्मणस्पतये नमः ।
  77. ॐ ज्येष्ठराजाय नमः ।
  78. ॐ निधिपतये नमः ।
  79. ॐ निधिप्रियपतिप्रियाय नमः ।
  80. ॐ हिरण्मयपुरान्तःस्थाय नमः ।
  81. ॐ सूर्यमण्डलमध्यगाय नमः ।
  82. ॐ कराहतिविध्वस्तसिन्धुसलिलाय नमः ।
  83. ॐ पूषदंतभिदे नमः ।
  84. ॐ उमाङ्ककेलिकुतुकिने नमः ।
  85. ॐ मुक्तिदाय नमः ।
  86. ॐ कुलपालनाय नमः ।
  87. ॐ किरीटिने नमः ।
  88. ॐ कुण्डलिने नमः ।
  89. ॐ हारिणे नमः ।
  90. ॐ वनमालिने नमः ।
  91. ॐ मनोमयाय नमः ।
  92. ॐ वैमुख्यहतदैत्यश्रिये नमः ।
  93. ॐ पादाहतिजितक्षितये नमः ।
  94. ॐ सद्योजातस्वर्णमुञ्जमेखलिने नमः ।
  95. ॐ दुर्निमित्तहृते नमः ।
  96. ॐ दुःस्वप्नहृते नमः ।
  97. ॐ प्रसहनाय नमः ।
  98. ॐ गुणिने नमः ।
  99. ॐ नादप्रतिष्ठिताय नमः ।
  100. ॐ सुरूपाय नमः ॥ १००॥
  101. ॐ सर्वनेत्राधिवासाय नमः ।
  102. ॐ वीरासनाश्रयाय नमः ।
  103. ॐ पीताम्बराय नमः ।
  104. ॐ खण्डरदाय नमः ।
  105. ॐ खण्डेन्दुकृतशेखराय नमः ।
  106. ॐ चित्राङ्कश्यामदशनाय नमः ।
  107. ॐ भालचन्द्राय नमः ।
  108. ॐ चतुर्भुजाय नमः ।
  109. ॐ योगाधिपाय नमः ।
  110. ॐ तारकस्थाय नमः ।
  111. ॐ पुरुषाय नमः ।
  112. ॐ गजकर्णाय नमः ।
  113. ॐ गणाधिराजाय नमः ।
  114. ॐ विजयस्थिराय नमः ।
  115. ॐ गजपतिर्ध्वजिने नमः ।
  116. ॐ देवदेवाय नमः ।
  117. ॐ स्मरप्राणदीपकाय नमः ।
  118. ॐ वायुकीलकाय नमः ।
  119. ॐ विपश्चिद् वरदाय नमः ।
  120. ॐ नादोन्नादभिन्नबलाहकाय नमः ।
  121. ॐ वराहरदनाय नमः ।
  122. ॐ मृत्युंजयाय नमः ।
  123. ॐ व्याघ्राजिनाम्बराय नमः ।
  124. ॐ इच्छाशक्तिधराय नमः ।
  125. ॐ देवत्रात्रे नमः ।
  126. ॐ दैत्यविमर्दनाय नमः ।
  127. ॐ शम्भुवक्त्रोद्भवाय नमः ।
  128. ॐ शम्भुकोपघ्ने नमः ।
  129. ॐ शम्भुहास्यभुवे नमः ।
  130. ॐ शम्भुतेजसे नमः ।
  131. ॐ शिवाशोकहारिणे नमः ।
  132. ॐ गौरीसुखावहाय नमः ।
  133. ॐ उमाङ्गमलजाय नमः ।
  134. ॐ गौरीतेजोभुवे नमः ।
  135. ॐ स्वर्धुनीभवाय नमः ।
  136. ॐ यज्ञकायाय नमः ।
  137. ॐ महानादाय नमः ।
  138. ॐ गिरिवर्ष्मणे नमः ।
  139. ॐ शुभाननाय नमः ।
  140. ॐ सर्वात्मने नमः ।
  141. ॐ सर्वदेवात्मने नमः ।
  142. ॐ ब्रह्ममूर्ध्ने नमः ।
  143. ॐ ककुप् श्रुतये नमः ।
  144. ॐ ब्रह्माण्डकुम्भाय नमः ।
  145. ॐ चिद् व्योमभालाय नमः ।
  146. ॐ सत्यशिरोरुहाय नमः ।
  147. ॐ जगज्जन्मलयोन्मेषनिमेषाय नमः ।
  148. ॐ अग्न्यर्कसोमदृशे नमः ।
  149. ॐ गिरीन्द्रैकरदाय नमः ।
  150. ॐ धर्माधर्मोष्ठाय नमः ।
  151. ॐ सामबृंहिताय नमः ।
  152. ॐ ग्रहर्क्षदशनाय नमः ।
  153. ॐ वाणीजिह्वाय नमः ।
  154. ॐ वासवनासिकाय नमः ।
  155. ॐ कुलाचलांसाय नमः ।
  156. ॐ सोमार्कघण्टाय नमः ।
  157. ॐ रुद्रशिरोधराय नमः ।
  158. ॐ नदीनदभुजाय नमः ।
  159. ॐ सर्पाङ्गुलीकाय नमः ।
  160. ॐ तारकानखाय नमः ।
  161. ॐ भ्रूमध्यसंस्थितकराय नमः ।
  162. ॐ ब्रह्मविद्यामदोत्कटाय नमः ।
  163. ॐ व्योमनाभये नमः ।
  164. ॐ श्रीहृदयाय नमः ।
  165. ॐ मेरुपृष्ठाय नमः ।
  166. ॐ अर्णवोदराय नमः ।
  167. ॐ कुक्षिस्थयक्षगन्धर्व रक्षःकिन्नरमानुषाय नमः ।
  168. ॐ पृथ्विकटये नमः ।
  169. ॐ सृष्टिलिङ्गाय नमः ।
  170. ॐ शैलोरवे नमः ।
  171. ॐ दस्रजानुकाय नमः ।
  172. ॐ पातालजंघाय नमः ।
  173. ॐ मुनिपदे नमः ।
  174. ॐ कालाङ्गुष्ठाय नमः ।
  175. ॐ त्रयीतनवे नमः ।
  176. ॐ ज्योतिर्मण्डललांगूलाय नमः ।
  177. ॐ हृदयालाननिश्चलाय नमः ।
  178. ॐ हृत्पद्मकर्णिकाशालिवियत्केलिसरोवराय नमः
  179. ॐ सद्भक्तध्याननिगडाय नमः ।
  180. ॐ पूजावारिनिवारिताय नमः ।
  181. ॐ प्रतापिने नमः ।
  182. ॐ कश्यपसुताय नमः ।
  183. ॐ गणपाय नमः ।
  184. ॐ विष्टपिने नमः ।
  185. ॐ बलिने नमः ।
  186. ॐ यशस्विने नमः ।
  187. ॐ धार्मिकाय नमः ।
  188. ॐ स्वोजसे नमः ।
  189. ॐ प्रथमाय नमः ।
  190. ॐ प्रथमेश्वराय नमः ।
  191. ॐ चिन्तामणिद्वीप पतये नमः ।
  192. ॐ कल्पद्रुमवनालयाय नमः ।
  193. ॐ रत्नमण्डपमध्यस्थाय नमः ।
  194. ॐ रत्नसिंहासनाश्रयाय नमः ।
  195. ॐ तीव्राशिरोद्धृतपदाय नमः ।
  196. ॐ ज्वालिनीमौलिलालिताय नमः ।
  197. ॐ नन्दानन्दितपीठश्रिये नमः ।
  198. ॐ भोगदाभूषितासनाय नमः ।
  199. ॐ सकामदायिनीपीठाय नमः ।
  200. ॐ स्फुरदुग्रासनाश्रयाय नमः ॥ २००॥
  201. ॐ तेजोवतीशिरोरत्नाय नमः ।
  202. ॐ सत्यानित्यावतंसिताय नमः ।
  203. ॐ सविघ्ननाशिनीपीठाय नमः ।
  204. ॐ सर्वशक्त्यम्बुजाश्रयाय नमः ।
  205. ॐ लिपिपद्मासनाधाराय नमः ।
  206. ॐ वह्निधामत्रयाश्रयाय नमः ।
  207. ॐ उन्नतप्रपदाय नमः ।
  208. ॐ गूढगुल्फाय नमः ।
  209. ॐ संवृतपार्ष्णिकाय नमः ।
  210. ॐ पीनजंघाय नमः ।
  211. ॐ श्लिष्टजानवे नमः ।
  212. ॐ स्थूलोरवे नमः ।
  213. ॐ प्रोन्नमत्कटये नमः ।
  214. ॐ निम्ननाभये नमः ।
  215. ॐ स्थूलकुक्षये नमः ।
  216. ॐ पीनवक्षसे नमः ।
  217. ॐ बृहद्भुजाय नमः ।
  218. ॐ पीनस्कन्धाय नमः ।
  219. ॐ कम्बुकण्ठाय नमः ।
  220. ॐ लम्बोष्ठाय नमः ।
  221. ॐ लम्बनासिकाय नमः ।
  222. ॐ भग्नवामरदाय नमः ।
  223. ॐ तुङ्गसव्यदन्ताय नमः ।
  224. ॐ महाहनवे नमः ।
  225. ॐ ह्रस्वनेत्रत्रयाय नमः ।
  226. ॐ शूर्पकर्णाय नमः ।
  227. ॐ निबिडमस्तकाय नमः ।
  228. ॐ स्तबकाकारकुम्भाग्राय नमः ।
  229. ॐ रत्नमौलये नमः ।
  230. ॐ निरङ्कुशाय नमः ।
  231. ॐ सर्पहारकटिसूत्राय नमः ।
  232. ॐ सर्पयज्ञोपवीतये नमः ।
  233. ॐ सर्पकोटीरकटकाय नमः ।
  234. ॐ सर्पग्रैवेयकाङ्गदाय नमः ।
  235. ॐ सर्पकक्ष्योदराबन्धाय नमः ।
  236. ॐ सर्पराजोत्तरीयकाय नमः ।
  237. ॐ रक्ताय नमः ।
  238. ॐ रक्ताम्बरधराय नमः ।
  239. ॐ रक्तमाल्यविभूषणाय नमः ।
  240. ॐ रक्तेक्षणाय नमः ।
  241. ॐ रक्तकराय नमः ।
  242. ॐ रक्तताल्वोष्ठपल्लवाय नमः ।
  243. ॐ श्वेताय नमः ।
  244. ॐ श्वेताम्बरधराय नमः ।
  245. ॐ श्वेतमाल्यविभूषणाय नमः ।
  246. ॐ श्वेतातपत्ररुचिराय नमः ।
  247. ॐ श्वेतचामरवीजिताय नमः ।
  248. ॐ सर्वावयवसम्पूर्णसर्वलक्षणलक्षिताय नमः ।
  249. ॐ सर्वाभरणशोभाढ्याय नमः ।
  250. ॐ सर्वशोभासमन्विताय नमः ।
  251. ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्याय नमः ।
  252. ॐ सर्वकारणकारणाय नमः ।
  253. ॐ सर्वदैककराय नमः ।
  254. ॐ शार्ङ्गिणे नमः ।
  255. ॐ बीजापूरिणे नमः ।
  256. ॐ गदाधराय नमः ।
  257. ॐ इक्षुचापधराय नमः ।
  258. ॐ शूलिने नमः ।
  259. ॐ चक्रपाणये नमः ।
  260. ॐ सरोजभृते नमः ।
  261. ॐ पाशिने नमः ।
  262. ॐ धृतोत्पलाय नमः ।
  263. ॐ शालीमञ्जरीभृते नमः ।
  264. ॐ स्वदन्तभृते नमः ।
  265. ॐ कल्पवल्लीधराय नमः ।
  266. ॐ विश्वाभयदैककराय नमः ।
  267. ॐ वशिने नमः ।
  268. ॐ अक्षमालाधराय नमः ।
  269. ॐ ज्ञानमुद्रावते नमः ।
  270. ॐ मुद्गरायुधाय नमः ।
  271. ॐ पूर्णपात्रिणे नमः ।
  272. ॐ कम्बुधराय नमः ।
  273. ॐ विधृतालिसमुद्गकाय नमः ।
  274. ॐ मातुलिङ्गधराय नमः ।
  275. ॐ चूतकलिकाभृते नमः ।
  276. ॐ कुठारवते नमः ।
  277. ॐ पुष्करस्थस्वर्णघटीपूर्णरत्नाभिवर्षकाय नमः ।
  278. ॐ भारतीसुन्दरीनाथाय नमः ।
  279. ॐ विनायकरतिप्रियाय नमः ।
  280. ॐ महालक्ष्मी प्रियतमाय नमः ।
  281. ॐ सिद्धलक्ष्मीमनोरमाय नमः ।
  282. ॐ रमारमेशपूर्वाङ्गाय नमः ।
  283. ॐ दक्षिणोमामहेश्वराय नमः ।
  284. ॐ महीवराहवामाङ्गाय नमः ।
  285. ॐ रविकन्दर्पपश्चिमाय नमः ।
  286. ॐ आमोदप्रमोदजननाय नमः ।
  287. ॐ सप्रमोदप्रमोदनाय नमः ।
  288. ॐ समेधितसमृद्धिश्रिये नमः ।
  289. ॐ ऋद्धिसिद्धिप्रवर्तकाय नमः ।
  290. ॐ दत्तसौख्यसुमुखाय नमः ।
  291. ॐ कान्तिकन्दलिताश्रयाय नमः ।
  292. ॐ मदनावत्याश्रितांघ्रये नमः ।
  293. ॐ कृत्तदौर्मुख्यदुर्मुखाय नमः ।
  294. ॐ विघ्नसम्पल्लवोपघ्नाय नमः ।
  295. ॐ सेवोन्निद्रमदद्रवाय नमः ।
  296. ॐ विघ्नकृन्निघ्नचरणाय नमः ।
  297. ॐ द्राविणीशक्ति सत्कृताय नमः ।
  298. ॐ तीव्राप्रसन्ननयनाय नमः ।
  299. ॐ ज्वालिनीपालतैकदृशे नमः ।
  300. ॐ मोहिनीमोहनाय नमः ॥ ३००॥
  301. ॐ भोगदायिनीकान्तिमण्डिताय नमः ।
  302. ॐ कामिनीकान्तवक्त्रश्रिये नमः ।
  303. ॐ अधिष्ठित वसुन्धराय नमः ।
  304. ॐ वसुन्धरामदोन्नद्धमहाशङ्खनिधिप्रभवे नमः ।
  305. ॐ नमद्वसुमतीमौलिमहापद्मनिधिप्रभवे नमः ।
  306. ॐ सर्वसद्गुरुसंसेव्याय नमः ।
  307. ॐ शोचिष्केशहृदाश्रयाय नमः ।
  308. ॐ ईशानमूर्ध्ने नमः ।
  309. ॐ देवेन्द्रशिखायै नमः ।
  310. ॐ पवननन्दनाय नमः ।
  311. ॐ अग्रप्रत्यग्रनयनाय नमः ।
  312. ॐ दिव्यास्त्राणां प्रयोगविदे नमः ।
  313. ॐ ऐरावतादिसर्वाशावारणावरणप्रियाय नमः ।
  314. ॐ वज्राद्यस्त्रपरिवाराय नमः ।
  315. ॐ गणचण्डसमाश्रयाय नमः ।
  316. ॐ जयाजयापरिवाराय नमः ।
  317. ॐ विजयाविजयावहाय नमः ।
  318. ॐ अजितार्चितपादाब्जाय नमः ।
  319. ॐ नित्यानित्यावतंसिताय नमः ।
  320. ॐ विलासिनीकृतोल्लासाय नमः ।
  321. ॐ शौण्डीसौन्दर्यमण्डिताय नमः ।
  322. ॐ अनन्तानन्तसुखदाय नमः ।
  323. ॐ सुमङ्गलसुमङ्गलाय नमः ।
  324. ॐइच्छाशक्तिज्ञानशक्तिक्रियाशक्तिनिषेवितायनमः
  325. ॐ सुभगासंश्रितपदाय नमः ।
  326. ॐ ललिताललिताश्रयाय नमः ।
  327. ॐ कामिनीकामनाय नमः ।
  328. ॐ काममालिनीकेलिललिताय नमः ।
  329. ॐ सरस्वत्याश्रयाय नमः ।
  330. ॐ गौरीनन्दनाय नमः ।
  331. ॐ श्रीनिकेतनाय नमः ।
  332. ॐ गुरुगुप्तपदाय नमः ।
  333. ॐ वाचासिद्धाय नमः ।
  334. ॐ वागीश्वरीपतये नमः ।
  335. ॐ नलिनीकामुकाय नमः ।
  336. ॐ वामारामाय नमः ।
  337. ॐ ज्येष्ठामनोरमाय नमः ।
  338. ॐ रौद्रिमुद्रितपादाब्जाय नमः ।
  339. ॐ हुंबीजाय नमः ।
  340. ॐ तुङ्गशक्तिकाय नमः ।
  341. ॐ विश्वादिजननत्राणाय नमः ।
  342. ॐ स्वाहाशक्तये नमः ।
  343. ॐ सकीलकाय नमः ।
  344. ॐ अमृताब्धिकृतावासाय नमः ।
  345. ॐ मदघूर्णितलोचनाय नमः ।
  346. ॐ उच्छिष्टगणाय नमः ।
  347. ॐ उच्छिष्टगणेशाय नमः ।
  348. ॐ गणनायकाय नमः ।
  349. ॐ सर्वकालिकसंसिद्धये नमः ।
  350. ॐ नित्यशैवाय नमः ।
  351. ॐ दिगम्बराय नमः ।
  352. ॐ अनपाय नमः ।
  353. ॐ अनन्तदृष्टये नमः ।
  354. ॐ अप्रमेयाय नमः ।
  355. ॐ अजरामराय नमः ।
  356. ॐ अनाविलाय नमः ।
  357. ॐ अप्रतिरथाय नमः ।
  358. ॐ अच्युताय नमः ।
  359. ॐ अमृताय नमः ।
  360. ॐ अक्षराय नमः ।
  361. ॐ अप्रतर्क्याय नमः ।
  362. ॐ अक्षयाय नमः ।
  363. ॐ अजय्याय नमः ।
  364. ॐ अनाधाराय नमः ।
  365. ॐ अनामयाय नमः ।
  366. ॐ अमलाय नमः ।
  367. ॐ अमोघसिद्धये नमः ।
  368. ॐ अद्वैताय नमः ।
  369. ॐ अघोराय नमः ।
  370. ॐ अप्रमिताननाय नमः ।
  371. ॐ अनाकाराय नमः ।
  372. ॐ अब्धिभूम्याग्निबलघ्नाय नमः ।
  373. ॐ अव्यक्तलक्षणाय नमः ।
  374. ॐ आधारपीठाय नमः ।
  375. ॐ आधाराय नमः ।
  376. ॐ आधाराधेयवर्जिताय नमः ।
  377. ॐ आखुकेतनाय नमः ।
  378. ॐ आशापूरकाय नमः ।
  379. ॐ आखुमहारथाय नमः ।
  380. ॐ इक्षुसागरमध्यस्थाय नमः ।
  381. ॐ इक्षुभक्षणलालसाय नमः ।
  382. ॐ इक्षुचापातिरेकश्रिये नमः ।
  383. ॐ इक्षुचापनिषेविताय नमः ।
  384. ॐ इन्द्रगोपसमानश्रिये नमः ।
  385. ॐ इन्द्रनीलसमद्युतये नमः ।
  386. ॐ इन्दिवरदलश्यामाय नमः ।
  387. ॐ इन्दुमण्डलनिर्मलाय नमः ।
  388. ॐ इष्मप्रियाय नमः ।
  389. ॐ इडाभागाय नमः ।
  390. ॐ इराधाम्ने नमः ।
  391. ॐ इन्दिराप्रियाय नमः ।
  392. ॐ इअक्ष्वाकुविघ्नविध्वंसिने नमः ।
  393. ॐ इतिकर्तव्यतेप्सिताय नमः ।
  394. ॐ ईशानमौलये नमः ।
  395. ॐ ईशानाय नमः ।
  396. ॐ ईशानसुताय नमः ।
  397. ॐ ईतिघ्ने नमः ।
  398. ॐ ईषणात्रयकल्पान्ताय नमः ।
  399. ॐ ईहामात्रविवर्जिताय नमः ।
  400. ॐ उपेन्द्राय नमः ॥ ४००॥
  401. ॐ उडुभृन्मौलये नमः ।
  402. ॐ उण्डेरकबलिप्रियाय नमः ।
  403. ॐ उन्नताननाय नमः ।
  404. ॐ उत्तुङ्गाय नमः ।
  405. ॐ उदारत्रिदशाग्रण्ये नमः ।
  406. ॐ उर्जस्वते नमः ।
  407. ॐ उष्मलमदाय नमः ।
  408. ॐ ऊहापोहदुरासदाय नमः ।
  409. ॐ ऋग्यजुस्सामसम्भूतये नमः ।
  410. ॐ ऋद्धिसिद्धिप्रवर्तकाय नमः ।
  411. ॐ ऋजुचित्तैकसुलभाय नमः ।
  412. ॐ ऋणत्रयमोचकाय नमः ।
  413. ॐ स्वभक्तानां लुप्तविघ्नाय नमः ।
  414. ॐ सुरद्विषांलुप्तशक्तये नमः ।
  415. ॐ विमुखार्चानां लुप्तश्रिये नमः ।
  416. ॐ लूताविस्फोटनाशनाय नमः ।
  417. ॐ एकारपीठमध्यस्थाय नमः ।
  418. ॐ एकपादकृतासनाय नमः ।
  419. ॐ एजिताखिलदैत्यश्रिये नमः ।
  420. ॐ एधिताखिलसंश्रयाय नमः ।
  421. ॐ ऐश्वर्यनिधये नमः ।
  422. ॐ ऐश्वर्याय नमः ।
  423. ॐ ऐहिकामुष्मिकप्रदाय नमः ।
  424. ॐ ऐरम्मदसमोन्मेषाय नमः ।
  425. ॐ ऐरावतनिभाननाय नमः ।
  426. ॐ ओंकारवाच्याय नमः ।
  427. ॐ ओंकाराय नमः ।
  428. ॐ ओजस्वते नमः ।
  429. ॐ ओषधीपतये नमः ।
  430. ॐ औदार्यनिधये नमः ।
  431. ॐ औद्धत्यधुर्याय नमः ।
  432. ॐ औन्नत्यनिस्स्वनाय नमः ।
  433. ॐ सुरनागानामङ्कुशाय नमः ।
  434. ॐ सुरविद्विषामङ्कुशाय नमः ।
  435. ॐ अःसमस्तविसर्गान्तपदेषु परिकीर्तिताय नमः ।
  436. ॐ कमण्डलुधराय नमः ।
  437. ॐ कल्पाय नमः ।
  438. ॐ कपर्दिने नमः ।
  439. ॐ कलभाननाय नमः ।
  440. ॐ कर्मसाक्षिणे नमः ।
  441. ॐ कर्मकर्त्रे नमः ।
  442. ॐ कर्माकर्मफलप्रदाय नमः ।
  443. ॐ कदम्बगोलकाकाराय नमः ।
  444. ॐ कूष्माण्डगणनायकाय नमः ।
  445. ॐ कारुण्यदेहाय नमः ।
  446. ॐ कपिलाय नमः ।
  447. ॐ कथकाय नमः ।
  448. ॐ कटिसूत्रभृते नमः ।
  449. ॐ खर्वाय नमः ।
  450. ॐ खड्गप्रियाय नमः ।
  451. ॐ खड्गखान्तान्तः स्थाय नमः ।
  452. ॐ खनिर्मलाय नमः ।
  453. ॐ खल्वाटश‍ृंगनिलयाय नमः ।
  454. ॐ खट्वाङ्गिने नमः ।
  455. ॐ खदुरासदाय नमः ।
  456. ॐ गुणाढ्याय नमः ।
  457. ॐ गहनाय नमः ।
  458. ॐ ग-स्थाय नमः ।
  459. ॐ गद्यपद्यसुधार्णवाय नमः ।
  460. ॐ गद्यगानप्रियाय नमः ।
  461. ॐ गर्जाय नमः ।
  462. ॐ गीतगीर्वाणपूर्वजाय नमः ।
  463. ॐ गुह्याचाररताय नमः ।
  464. ॐ गुह्याय नमः ।
  465. ॐ गुह्यागमनिरूपिताय नमः ।
  466. ॐ गुहाशयाय नमः ।
  467. ॐ गुहाब्धिस्थाय नमः ।
  468. ॐ गुरुगम्याय नमः ।
  469. ॐ गुरोर्गुरवे नमः ।
  470. ॐ घण्टाघर्घरिकामालिने नमः ।
  471. ॐ घटकुम्भाय नमः ।
  472. ॐ घटोदराय नमः ।
  473. ॐ चण्डाय नमः ।
  474. ॐ चण्डेश्वरसुहृदे नमः ।
  475. ॐ चण्डीशाय नमः ।
  476. ॐ चण्डविक्रमाय नमः ।
  477. ॐ चराचरपतये नमः ।
  478. ॐ चिन्तामणिचर्वणलालसाय नमः ।
  479. ॐ छन्दसे नमः ।
  480. ॐ छन्दोवपुषे नमः ।
  481. ॐ छन्दोदुर्लक्ष्याय नमः ।
  482. ॐ छन्दविग्रहाय नमः ।
  483. ॐ जगद्योनये नमः ।
  484. ॐ जगत्साक्षिणे नमः ।
  485. ॐ जगदीशाय नमः ।
  486. ॐ जगन्मयाय नमः ।
  487. ॐ जपाय नमः ।
  488. ॐ जपपराय नमः ।
  489. ॐ जप्याय नमः ।
  490. ॐ जिह्वासिंहासनप्रभवे नमः ।
  491. ॐ झलज्झलोल्लसद्दान झंकारिभ्रमराकुलाय नमः
  492. ॐ टङ्कारस्फारसंरावाय नमः ।
  493. ॐ टङ्कारिमणिनूपुराय नमः ।
  494. ॐ ठद्वयीपल्लवान्तःस्थ सर्वमन्त्रैकसिद्धिदाय नमः
  495. ॐ डिण्डिमुण्डाय नमः ।
  496. ॐ डाकिनीशाय नमः ।
  497. ॐ डामराय नमः ।
  498. ॐ डिण्डिमप्रियाय नमः ।
  499. ॐ ढक्कानिनादमुदिताय नमः ।
  500. ॐ ढौकाय नमः ॥५००॥
  501. ॐ ढुण्ढिविनायकाय नमः ।
  502. ॐ तत्वानां परमाय तत्वाय नमः ।
  503. ॐ तत्वम्पदनिरूपिताय नमः ।
  504. ॐ तारकान्तरसंस्थानाय नमः ।
  505. ॐ तारकाय नमः ।
  506. ॐ तारकान्तकाय नमः ।
  507. ॐ स्थाणवे नमः ।
  508. ॐ स्थाणुप्रियाय नमः ।
  509. ॐ स्थात्रे नमः ।
  510. ॐ स्थावराय जङ्गमाय जगते नमः ।
  511. ॐ दक्षयज्ञप्रमथनाय नमः ।
  512. ॐ दात्रे नमः ।
  513. ॐ दानवमोहनाय नमः ।
  514. ॐ दयावते नमः ।
  515. ॐ दिव्यविभवाय नमः ।
  516. ॐ दण्डभृते नमः ।
  517. ॐ दण्डनायकाय नमः ।
  518. ॐ दन्तप्रभिन्नाभ्रमालाय नमः ।
  519. ॐ दैत्यवारणदारणाय नमः ।
  520. ॐ दंष्ट्रालग्नद्विपघटाय नमः ।
  521. ॐ देवार्थनृगजाकृतये नमः ।
  522. ॐ धनधान्यपतये नमः ।
  523. ॐ धन्याय नमः ।
  524. ॐ धनदाय नमः ।
  525. ॐ धरणीधराय नमः ।
  526. ॐ ध्यानैकप्रकटाय नमः ।
  527. ॐ ध्येयाय नमः ।
  528. ॐ ध्यानाय नमः ।
  529. ॐ ध्यानपरायणाय नमः ।
  530. ॐ नन्द्याय नमः ।
  531. ॐ नन्दिप्रियाय नमः ।
  532. ॐ नादाय नमः ।
  533. ॐ नादमध्यप्रतिष्ठिताय नमः ।
  534. ॐ निष्कलाय नमः ।
  535. ॐ निर्मलाय नमः ।
  536. ॐ नित्याय नमः ।
  537. ॐ नित्यानित्याय नमः ।
  538. ॐ निरामयाय नमः ।
  539. ॐ परस्मै व्योम्ने नमः ।
  540. ॐ परस्मै धाम्मे नमः ।
  541. ॐ परमात्मने नमः ।
  542. ॐ परस्मै पदाय नमः ।
  543. ॐ परात्पराय नमः ।
  544. ॐ पशुपतये नमः ।
  545. ॐ पशुपाशविमोचकाय नमः ।
  546. ॐ पूर्णानन्दाय नमः ।
  547. ॐ परानन्दाय नमः ।
  548. ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः ।
  549. ॐ पद्मप्रसन्ननयनाय नमः ।
  550. ॐ प्रणताज्ञानमोचकाय नमः ।
  551. ॐ प्रमाणप्रत्यायातीताय नमः ।
  552. ॐ प्रणतार्तिनिवारणाय नमः ।
  553. ॐ फलहस्ताय नमः ।
  554. ॐ फणिपतये नमः ।
  555. ॐ फेत्काराय नमः ।
  556. ॐ फणितप्रियाय नमः ।
  557. ॐ बाणार्चितांघ्रियुगुलाय नमः ।
  558. ॐ बालकेलिकुतूहलिने नमः ।
  559. ॐ ब्रह्मणे नमः ।
  560. ॐ ब्रह्मार्चितपदाय नमः ।
  561. ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ।
  562. ॐ बृहस्पतये नमः ।
  563. ॐ बृहत्तमाय नमः ।
  564. ॐ ब्रह्मपराय नमः ।
  565. ॐ ब्रह्मण्याय नमः ।
  566. ॐ ब्रह्मवित्प्रियाय नमः ।
  567. ॐ बृहन्नादाग्र्यचीत्काराय नमः ।
  568. ॐ ब्रह्माण्डावलिमेखलाय नमः ।
  569. ॐ भ्रूक्षेपदत्तलक्ष्मीकाय नमः ।
  570. ॐ भर्गाय नमः ।
  571. ॐ भद्राय नमः ।
  572. ॐ भयापहाय नमः ।
  573. ॐ भगवते नमः ।
  574. ॐ भक्तिसुलभाय नमः ।
  575. ॐ भूतिदाय नमः ।
  576. ॐ भूतिभूषणाय नमः ।
  577. ॐ भव्याय नमः ।
  578. ॐ भूतालयाय नमः ।
  579. ॐ भोगदात्रे नमः ।
  580. ॐ भ्रूमध्यगोचराय नमः ।
  581. ॐ मन्त्राय नमः ।
  582. ॐ मन्त्रपतये नमः ।
  583. ॐ मन्त्रिणे नमः ।
  584. ॐ मदमत्तमनोरमाय नमः ।
  585. ॐ मेखलावते नमः ।
  586. ॐ मन्दगतये नमः ।
  587. ॐ मतिमत्कमलेक्षणाय नमः ।
  588. ॐ महाबलाय नमः ।
  589. ॐ महावीर्याय नमः ।
  590. ॐ महाप्राणाय नमः ।
  591. ॐ महामनसे नमः ।
  592. ॐ यज्ञाय नमः ।
  593. ॐ यज्ञपतये नमः ।
  594. ॐ यज्ञगोप्ते नमः ।
  595. ॐ यज्ञफलप्रदाय नमः ।
  596. ॐ यशस्कराय नमः ।
  597. ॐ योगगम्याय नमः ।
  598. ॐ याज्ञिकाय नमः ।
  599. ॐ याजकप्रियाय नमः ।
  600. ॐ रसाय नमः ॥ ६००॥
  601. ॐ रसप्रियाय नमः ।
  602. ॐ रस्याय नमः ।
  603. ॐ रञ्जकाय नमः ।
  604. ॐ रावणार्चिताय नमः ।
  605. ॐ रक्षोरक्षाकराय नमः ।
  606. ॐ रत्नगर्भाय नमः ।
  607. ॐ राज्यसुखप्रदाय नमः ।
  608. ॐ लक्ष्याय नमः ।
  609. ॐ लक्ष्यप्रदाय नमः ।
  610. ॐ लक्ष्याय नमः ।
  611. ॐ लयस्थाय नमः ।
  612. ॐ लड्डुकप्रियाय नमः ।
  613. ॐ लानप्रियाय नमः ।
  614. ॐ लास्यपराय नमः ।
  615. ॐ लाभकृल्लोकविश्रुताय नमः ।
  616. ॐ वरेण्याय नमः ।
  617. ॐ वह्निवदनाय नमः ।
  618. ॐ वन्द्याय नमः ।
  619. ॐ वेदान्तगोचराय नमः ।
  620. ॐ विकर्त्रे नमः ।
  621. ॐ विश्वतश्चक्षुषे नमः ।
  622. ॐ विधात्रे नमः ।
  623. ॐ विश्वतोमुखाय नमः ।
  624. ॐ वामदेवाय नमः ।
  625. ॐ विश्वनेते नमः ।
  626. ॐ वज्रिवज्रनिवारणाय नमः ।
  627. ॐ विश्वबन्धनविष्कम्भाधाराय नमः ।
  628. ॐ विश्वेश्वरप्रभवे नमः ।
  629. ॐ शब्दब्रह्मणे नमः ।
  630. ॐ शमप्राप्याय नमः ।
  631. ॐ शम्भुशक्तिगणेश्वराय नमः ।
  632. ॐ शास्त्रे नमः ।
  633. ॐ शिखाग्रनिलयाय नमः ।
  634. ॐ शरण्याय नमः ।
  635. ॐ शिखरीश्वराय नमः ।
  636. ॐ षड् ऋतुकुसुमस्रग्विणे नमः ।
  637. ॐ षडाधाराय नमः ।
  638. ॐ षडक्षराय नमः ।
  639. ॐ संसारवैद्याय नमः ।
  640. ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
  641. ॐ सर्वभेषजभेषजाय नमः ।
  642. ॐ सृष्टिस्थितिलयक्रीडाय नमः ।
  643. ॐ सुरकुञ्जरभेदनाय नमः ।
  644. ॐ सिन्दूरितमहाकुम्भाय नमः ।
  645. ॐ सदसद् व्यक्तिदायकाय नमः ।
  646. ॐ साक्षिणे नमः ।
  647. ॐ समुद्रमथनाय नमः ।
  648. ॐ स्वसंवेद्याय नमः ।
  649. ॐ स्वदक्षिणाय नमः ।
  650. ॐ स्वतन्त्राय नमः ।
  651. ॐ सत्यसङ्कल्पाय नमः ।
  652. ॐ सामगानरताय नमः ।
  653. ॐ सुखिने नमः ।
  654. ॐ हंसाय नमः ।
  655. ॐ हस्तिपिशाचीशाय नमः ।
  656. ॐ हवनाय नमः ।
  657. ॐ हव्यकव्यभुजे नमः ।
  658. ॐ हव्याय नमः ।
  659. ॐ हुतप्रियाय नमः ।
  660. ॐ हर्षाय नमः ।
  661. ॐ हृल्लेखामन्त्रमध्यगाय नमः ।
  662. ॐ क्षेत्राधिपाय नमः ।
  663. ॐ क्षमाभर्त्रे नमः ।
  664. ॐ क्षमापरपरायणाय नमः ।
  665. ॐ क्षिप्रक्षेमकराय नमः ।
  666. ॐ क्षेमानन्दाय नमः ।
  667. ॐ क्षोणीसुरद्रुमाय नमः ।
  668. ॐ धर्मप्रदाय नमः ।
  669. ॐ अर्थदाय नमः ।
  670. ॐ कामदात्रे नमः ।
  671. ॐ सौभाग्यवर्धनाय नमः ।
  672. ॐ विद्याप्रदाय नमः ।
  673. ॐ विभवदाय नमः ।
  674. ॐ भुक्तिमुक्तिफलप्रदाय नमः ।
  675. ॐ अभिरूप्यकराय नमः ।
  676. ॐ वीरश्रीप्रदाय नमः ।
  677. ॐ विजयप्रदाय नमः ।
  678. ॐ सर्ववश्यकराय नमः ।
  679. ॐ गर्भदोषघ्ने नमः ।
  680. ॐ पुत्रपौत्रदाय नमः ।
  681. ॐ मेधादाय नमः ।
  682. ॐ कीर्तिदाय नमः ।
  683. ॐ शोकहारिणे नमः ।
  684. ॐ दौर्भाग्यनाशनाय नमः ।
  685. ॐ प्रतिवादिमुखस्तम्भाय नमः ।
  686. ॐ रुष्टचित्तप्रसादनाय नमः ।
  687. ॐ पराभिचारशमनाय नमः ।
  688. ॐ दुःखभञ्जनकारकाय नमः ।
  689. ॐ लवाय नमः ।
  690. ॐ त्रुटये नमः ।
  691. ॐ कलायै नमः ।
  692. ॐ काष्टायै नमः ।
  693. ॐ निमेषाय नमः ।
  694. ॐ तत्पराय नमः ।
  695. ॐ क्षणाय नमः ।
  696. ॐ घट्यै नमः ।
  697. ॐ मुहूर्ताय नमः ।
  698. ॐ प्रहराय नमः ।
  699. ॐ दिवा नमः ।
  700. ॐ नक्तं नमः ॥ ७००॥
  701. ॐ अहर्निशं नमः ।
  702. ॐ पक्षाय नमः ।
  703. ॐ मासाय नमः ।
  704. ॐ अयनाय नमः ।
  705. ॐ वर्षाय नमः ।
  706. ॐ युगाय नमः ।
  707. ॐ कल्पाय नमः ।
  708. ॐ महालयाय नमः ।
  709. ॐ राशये नमः ।
  710. ॐ तारायै नमः ।
  711. ॐ तिथये नमः ।
  712. ॐ योगाय नमः ।
  713. ॐ वाराय नमः ।
  714. ॐ करणाय नमः ।
  715. ॐ अंशकाय नमः ।
  716. ॐ लग्नाय नमः ।
  717. ॐ होरायै नमः ।
  718. ॐ कालचक्राय नमः ।
  719. ॐ मेरवे नमः ।
  720. ॐ सप्तर्षिभ्यो नमः ।
  721. ॐ ध्रुवाय नमः ।
  722. ॐ राहवे नमः ।
  723. ॐ मन्दाय नमः ।
  724. ॐ कवये नमः ।
  725. ॐ जीवाय नमः ।
  726. ॐ बुधाय नमः ।
  727. ॐ भौमाय नमः ।
  728. ॐ शशिने नमः ।
  729. ॐ रवये नमः ।
  730. ॐ कालाय नमः ।
  731. ॐ सृष्टये नमः ।
  732. ॐ स्थितये नमः ।
  733. ॐ विश्वस्मै स्थावराय जङ्गमाय नमः ।
  734. ॐ भुवे नमः ।
  735. ॐ अद्भ्यो नमः ।
  736. ॐ अग्नये नमः ।
  737. ॐ मरुते नमः ।
  738. ॐ व्योम्ने नमः ।
  739. ॐ अहंकृतये नमः ।
  740. ॐ प्रकृतये नमः ।
  741. ॐ पुंसे नमः ।
  742. ॐ ब्रह्मणे नमः ।
  743. ॐ विष्णवे नमः ।
  744. ॐ शिवाय नमः ।
  745. ॐ रुद्राय नमः ।
  746. ॐ ईशाय नमः ।
  747. ॐ शक्तये नमः ।
  748. ॐ सदाशिवाय नमः ।
  749. ॐ त्रिदशेभ्यो नमः ।
  750. ॐ पितृभ्यो नमः ।
  751. ॐ सिद्धेभ्यो नमः ।
  752. ॐ यक्षेभ्यो नमः ।
  753. ॐ रक्षोभ्यो नमः ।
  754. ॐ किन्नरेभ्यो नमः ।
  755. ॐ साध्येभ्यो नमः ।
  756. ॐ विद्याधरेभ्यो नमः ।
  757. ॐ भूतेभ्यो नमः ।
  758. ॐ मनुष्येभ्यो नमः ।
  759. ॐ पशुभ्यो नमः ।
  760. ॐ खगेभ्यो नमः ।
  761. ॐ समुद्रेभ्यो नमः ।
  762. ॐ सरिद्भ्यो नमः ।
  763. ॐ शैलेभ्यो नमः ।
  764. ॐ भूताय नमः ।
  765. ॐ भव्याय नमः ।
  766. ॐ भवोद्भवाय नमः ।
  767. ॐ साङ्ख्याय नमः ।
  768. ॐ पातञ्जलाय नमः ।
  769. ॐ योगाय नमः ।
  770. ॐ पुराणेभ्यो नमः ।
  771. ॐ श्रुत्यै नमः ।
  772. ॐ स्मृत्यै नमः ।
  773. ॐ वेदाङ्गेभ्यो नमः ।
  774. ॐ सदाचाराय नमः ।
  775. ॐ मीमांसायै नमः ।
  776. ॐ न्यायविस्तराय नमः ।
  777. ॐ आयुर्वेदाय नमः ।
  778. ॐ धनुर्वेदीय नमः ।
  779. ॐ गान्धर्वाय नमः ।
  780. ॐ काव्यनाटकाय नमः ।
  781. ॐ वैखानसाय नमः ।
  782. ॐ भागवताय नमः ।
  783. ॐ सात्वताय नमः ।
  784. ॐ पाञ्चरात्रकाय नमः ।
  785. ॐ शैवाय नमः ।
  786. ॐ पाशुपताय नमः ।
  787. ॐ कालामुखाय नमः ।
  788. ॐ भैरवशासनाय नमः ।
  789. ॐ शाक्ताय नमः ।
  790. ॐ वैनायकाय नमः ।
  791. ॐ सौराय नमः ।
  792. ॐ जैनाय नमः ।
  793. ॐ आर्हत सहितायै नमः ।
  794. ॐ सते नमः ।
  795. ॐ असते नमः ।
  796. ॐ व्यक्ताय नमः ।
  797. ॐ अव्यक्ताय नमः ।
  798. ॐ सचेतनाय नमः ।
  799. ॐ अचेतनाय नमः ।
  800. ॐ बन्धाय नमः ॥ ८००॥
  801. ॐ मोक्षाय नमः ।
  802. ॐ सुखाय नमः ।
  803. ॐ भोगाय नमः ।
  804. ॐ अयोगाय नमः ।
  805. ॐ सत्याय नमः ।
  806. ॐ अणवे नमः ।
  807. ॐ महते नमः ।
  808. ॐ स्वस्ति नमः ।
  809. ॐ हुम् नमः ।
  810. ॐ फट् नमः ।
  811. ॐ स्वधा नमः ।
  812. ॐ स्वाहा नमः ।
  813. ॐ श्रौषण्णमः ।
  814. ॐ वौषण्णमः ।
  815. ॐ वषण्णमः ।
  816. ॐ नमो नमः ।
  817. ॐ ज्ञानाय नमः ।
  818. ॐ विज्ञानाय नमः ।
  819. ॐ आनंदाय नमः ।
  820. ॐ बोधाय नमः ।
  821. ॐ संविदे नमः ।
  822. ॐ शमाय नमः ।
  823. ॐ यमाय नमः ।
  824. ॐ एकस्मै नमः ।
  825. ॐ एकाक्षराधाराय नमः ।
  826. ॐ एकाक्षरपरायणाय नमः ।
  827. ॐ एकाग्रधिये नमः ।
  828. ॐ एकवीराय नमः ।
  829. ॐ एकानेकस्वरूपधृते नमः ।
  830. ॐ द्विरूपाय नमः ।
  831. ॐ द्विभुजाय नमः ।
  832. ॐ द्व्यक्षाय नमः ।
  833. ॐ द्विरदाय नमः ।
  834. ॐ द्विपरक्षकाय नमः ।
  835. ॐ द्वैमातुराय नमः ।
  836. ॐ द्विवदनाय नमः ।
  837. ॐ द्वन्द्वातीताय नमः ।
  838. ॐ द्व्यातीगाय नमः ।
  839. ॐ त्रिधाम्ने नमः ।
  840. ॐ त्रिकराय नमः ।
  841. ॐ त्रेतात्रिवर्गफलदायकाय नमः ।
  842. ॐ त्रिगुणात्मने नमः ।
  843. ॐ त्रिलोकादये नमः ।
  844. ॐ त्रिशक्तिशाय नमः ।
  845. ॐ त्रिलोचनाय नमः ।
  846. ॐ चतुर्बाहवे नमः ।
  847. ॐ चतुर्दन्ताय नमः ।
  848. ॐ चतुरात्मने नमः ।
  849. ॐ चतुर्मुखाय नमः ।
  850. ॐ चतुर्विधोपायमयाय नमः ।
  851. ॐ चतुर्वर्णाश्रमाश्रयाय नमः ।
  852. ॐ चतुर्विधवचोवृत्तिपरिवृत्तिप्रवर्तकाय नमः ।
  853. ॐ चतुर्थीपूजनप्रीताय नमः ।
  854. ॐ चतुर्थीतिथिसम्भवाय नमः ।
  855. ॐ पञ्चाक्षरात्मने नमः ।
  856. ॐ पञ्चात्मने नमः ।
  857. ॐ पञ्चास्याय नमः ।
  858. ॐ पञ्चकृत्यकृते नमः ।
  859. ॐ पञ्चाधाराय नमः ।
  860. ॐ पञ्चवर्णाय नमः ।
  861. ॐ पञ्चाक्षरपरायणाय नमः ।
  862. ॐ पञ्चतालाय नमः ।
  863. ॐ पञ्चकराय नमः ।
  864. ॐ पञ्चप्रणवभाविताय नमः ।
  865. ॐ पञ्चब्रह्ममयस्फूर्तये नमः ।
  866. ॐ पञ्चावरणवारिताय नमः ।
  867. ॐ पञ्चभक्ष्यप्रियाय नमः ।
  868. ॐ पञ्चबाणाय नमः ।
  869. ॐ पञ्चशिवात्मकाय नमः ।
  870. ॐ षट्कोणपीठाय नमः ।
  871. ॐ षट्चक्रधाम्ने नमः ।
  872. ॐ षड्ग्रन्थिभेदकाय नमः ।
  873. ॐ षडध्वध्वान्तविध्वंसिने नमः ।
  874. ॐ षडङ्गुलमहाह्रदाय नमः ।
  875. ॐ षण्मुखाय नमः ।
  876. ॐ षण्मुखभ्रात्रे नमः ।
  877. ॐ षट्शक्तिपरिवारिताय नमः ।
  878. ॐ षड्वैरिवर्गविध्वंसिने नमः ।
  879. ॐ षडूर्मिमयभञ्जनाय नमः ।
  880. ॐ षट्तर्कदूराय नमः ।
  881. ॐ षट्कर्मनिरताय नमः ।
  882. ॐ षड्रसाश्रयाय नमः ।
  883. ॐ सप्तपातालचरणाय नमः ।
  884. ॐ सप्तद्वीपोरुमण्डलाय नमः ।
  885. ॐ सप्तस्वर्लोकमुकुटाय नमः ।
  886. ॐ सप्तसाप्तिवरप्रदाय नमः ।
  887. ॐ सप्तांगराज्यसुखदाय नमः ।
  888. ॐ सप्तर्षिगणमण्डिताय नमः ।
  889. ॐ सप्तछन्दोनिधये नमः ।
  890. ॐ सप्तहोत्रे नमः ।
  891. ॐ सप्तस्वराश्रयाय नमः ।
  892. ॐ सप्ताब्धिकेलिकासाराय नमः ।
  893. ॐ सप्तमातृनिषेविताय नमः ।
  894. ॐ सप्तछन्दो मोदमदाय नमः ।
  895. ॐ सप्तछन्दोमखप्रभवे नमः ।
  896. ॐ अष्टमूर्तिध्येयमूर्तये नमः ।
  897. ॐ अष्टप्रकृतिकारणाय नमः ।
  898. ॐ अष्टाङ्गयोगफलभुवे नमः ।
  899. ॐ अष्टपत्राम्बुजासनाय नमः ।
  900. ॐ अष्टशक्तिसमृद्धश्रिये नमः ॥ ९००॥
  901. ॐ अष्टैश्वर्यप्रदायकाय नमः ।
  902. ॐ अष्टपीठोपपीठश्रिये नमः ।
  903. ॐ अष्टमातृसमावृताय नमः ।
  904. ॐ अष्टभैरवसेव्याय नमः ।
  905. ॐ अष्टवसुवन्द्याय नमः ।
  906. ॐ अष्टमूर्तिभृते नमः ।
  907. ॐ अष्टचक्रस्फूरन्मूर्तये नमः ।
  908. ॐ अष्टद्रव्यहविः प्रियाय नमः ।
  909. ॐ नवनागासनाध्यासिने नमः ।
  910. ॐ नवनिध्यनुशासिताय नमः ।
  911. ॐ नवद्वारपुराधाराय नमः ।
  912. ॐ नवाधारनिकेतनाय नमः ।
  913. ॐ नवनारायणस्तुत्याय नमः ।
  914. ॐ नवदुर्गा निषेविताय नमः ।
  915. ॐ नवनाथमहानाथाय नमः ।
  916. ॐ नवनागविभूषणाय नमः ।
  917. ॐ नवरत्नविचित्राङ्गाय नमः ।
  918. ॐ नवशक्तिशिरोधृताय नमः ।
  919. ॐ दशात्मकाय नमः ।
  920. ॐ दशभुजाय नमः ।
  921. ॐ दशदिक्पतिवन्दिताय नमः ।
  922. ॐ दशाध्यायाय नमः ।
  923. ॐ दशप्राणाय नमः ।
  924. ॐ दशेन्द्रियनियामकाय नमः ।
  925. ॐ दशाक्षरमहामन्त्राय नमः ।
  926. ॐ दशाशाव्यापिविग्रहाय नमः ।
  927. ॐ एकादशादिभीरुद्रैः स्तुताय नमः ।
  928. ॐ एकादशाक्षराय नमः ।
  929. ॐ द्वादशोद्दण्डदोर्दण्डाय नमः ।
  930. ॐ द्वादशान्तनिकेतनाय नमः ।
  931. ॐ त्रयोदशाभिदाभिन्नविश्वेदेवाधिदैवताय नमः ।
  932. ॐ चतुर्दशेन्द्रवरदाय नमः ।
  933. ॐ चतुर्दशमनुप्रभवे नमः ।
  934. ॐ चतुर्दशादिविद्याढ्याय नमः ।
  935. ॐ चतुर्दशजगत्प्रभवे नमः ।
  936. ॐ सामपञ्चदशाय नमः ।
  937. ॐ पञ्चदशीशीतांशुनिर्मलाय नमः ।
  938. ॐ षोडशाधारनिलयाय नमः ।
  939. ॐ षोडशस्वरमातृकाय नमः ।
  940. ॐ षोडशान्त पदावासाय नमः ।
  941. ॐ षोडशेन्दुकलात्मकाय नमः ।
  942. ॐ कलायैसप्तदश्यै नमः ।
  943. ॐ सप्तदशाय नमः ।
  944. ॐ सप्तदशाक्षराय नमः ।
  945. ॐ अष्टादशद्वीप पतये नमः ।
  946. ॐ अष्टादशपुराणकृते नमः ।
  947. ॐ अष्टादशौषधीसृष्टये नमः ।
  948. ॐ अष्टादशविधिस्मृताय नमः ।
  949. ॐ अष्टादशलिपिव्यष्टिसमष्टिज्ञानकोविदाय नमः ।
  950. ॐ एकविंशाय पुंसे नमः ।
  951. ॐ एकविंशत्यङ्गुलिपल्लवाय नमः ।
  952. ॐ चतुर्विंशतितत्वात्मने नमः ।
  953. ॐ पञ्चविंशाख्यपुरुषाय नमः ।
  954. ॐ सप्तविंशतितारेशाय नमः ।
  955. ॐ सप्तविंशति योगकृते नमः ।
  956. ॐ द्वात्रिंशद्भैरवाधीशाय नमः ।
  957. ॐ चतुस्त्रिंशन्महाह्रदाय नमः ।
  958. ॐ षट् त्रिंशत्तत्त्वसंभूतये नमः ।
  959. ॐ अष्टात्रिंशकलातनवे नमः ।
  960. ॐ नमदेकोनपञ्चाशन्मरुद्वर्गनिरर्गलाय नमः ।

 

 1. ॐ पञ्चाशदक्षरश्रेण्यै नमः ।
 2. ॐ पञ्चाशद् रुद्रविग्रहाय नमः ।
 3. ॐ पञ्चाशद् विष्णुशक्तीशाय नमः ।
 4. ॐ पञ्चाशन्मातृकालयाय नमः ।
 5. ॐ द्विपञ्चाशद्वपुःश्रेण्यै नमः ।
 6. ॐ त्रिषष्ट्यक्षरसंश्रयाय नमः ।
 7. ॐ चतुषष्ट्यर्णनिर्णेत्रे नमः ।
 8. ॐ चतुःषष्टिकलानिधये नमः ।
 9. ॐ चतुःषष्टिमहासिद्धयोगिनीवृन्दवन्दिताय नमः ।
 10. ॐ अष्टषष्टिमहातीर्थक्षेत्रभैरवभावनाय नमः ।
 11. ॐ चतुर्नवतिमन्त्रात्मने नमः ।
 12. ॐ षण्णवत्यधिकप्रभवे नमः ।
 13. ॐ शतानन्दाय नमः ।
 14. ॐ शतधृतये नमः ।
 15. ॐ शतपत्रायतेक्षणाय नमः ।
 16. ॐ शतानीकाय नमः ।
 17. ॐ शतमखाय नमः ।
 18. ॐ शतधारावरायुधाय नमः ।
 19. ॐ सहस्रपत्रनिलयाय नमः ।
 20. ॐ सहस्रफणभूषणाय नमः ।
 21. ॐ सहस्रशीर्ष्णे पुरुषाय नमः ।
 22. ॐ सहस्राक्षाय नमः ।
 23. ॐ सहस्रपदे नमः ।
 24. ॐ सहस्रनाम संस्तुत्याय नमः ।
 25. ॐ सहस्राक्षबलापहाय नमः ।
 26. ॐ दशसहस्रफणभृत्फणिराजकृतासनाय नमः ।
 27. ॐ अष्टाशीतिसहस्राद्यमहर्षि स्तोत्रयन्त्रिताय नमः
 28. ॐ लक्षाधीशप्रियाधाराय नमः ।
 29. ॐ लक्ष्याधारमनोमयाय नमः ।
 30. ॐ चतुर्लक्षजपप्रीताय नमः ।
 31. ॐ चतुर्लक्षप्रकाशिताय नमः ।
 32. ॐ चतुरशीतिलक्षाणां जीवानां देहसंस्थिताय नमः
 33. ॐ कोटिसूर्यप्रतीकाशाय नमः ।
 34. ॐ कोटिचन्द्रांशुनिर्मलाय नमः ।
 35. ॐ शिवाभवाध्युष्टकोटिविनायकधुरन्धराय नमः ।
 36. ॐ सप्तकोटिमहामन्त्रमन्त्रितावयवद्युतये नमः ।
 37. ॐ त्रयस्रिंशत्कोटिसुरश्रेणीप्रणतपादुकाय नमः ।
 38. ॐ अनन्तनाम्ने नमः ।
 39. ॐ अनन्तश्रिये नमः ।
 40. ॐ अनन्तानन्तसौख्यदाय नमः ॥ १०००॥
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *