Shri Ganesha Chalisa | श्री गणेश चालीसा

Ganesha Chalisa in Hindi and English ॥ Doha ॥ Jaya Ganapati Sadhguna Sadana,Kavi Vara Badana Kripaala। Vighna Harana Mangala Karana,Jaya Jaya Girijaa Laala॥॥ Chaupai ॥ Jaya Jaya Ganapati Gan Raaju।Mangala Bharana Karana…

अथ श्रीगणपतिसहस्रनामावलिः

||अथ श्रीगणपतिसहस्रनामावलिः ||ॐ गणेश्वराय नमः । ॐ गणक्रीडाय नमः । ॐ गणनाथाय नमः । ॐ गणाधिपाय…